image

Начало

Добре дошли в нашия сайт!

              Историята на училището в с. Дралфа започва в  края на далечната 1891 година в малка къща с две стаи, в които се обучават 22 ученици, 17 момчета и 5 момичета в три отделения. Тогава учител е Петър Дончев от гр.Попово. Шест години по-късно голямо наводнение направило сградата негодна и още същата година започва строеж на нова сграда. Учител бил Христо Цанев от с.Пороище, който учителствал в училището 21 години. Новата сграда, която била кирпичена не просъществувала дълго и през 1923 г. започнал строеж на ново училище. На 19.12.1926 г. било освещаването му. Главен учител била Надежда Бояджиева.

            На 08.10.1945 г. в с.Дралфа се открива пълна прогимназия с 81 ученици, а на следващата година започва строеж и на общежитие към училището. Постепенно през следващите години броят на учениците се увеличава, както и учителите в него. Към училището има хор и драматичен състав.

            След закриването на училища в района тук започват да се учат ученици от селата Глогинка, Кръшно и Миладиновци.

            Последната сграда на училището е завършена през учебната 1970/1971 година, в която по това време се обучават 285 ученици с 25 учители, 13 служители и работници, в общежитието нощуват 130 деца, други 30 са ежедневно извозвани. Активната работа на учителите и успехите на училището го правят авторитетна институция.

           От 1968 до 1991 година училището е оглавявано от Славчо Тошев, а от 1991 до 2015 година директор е Атанаска Георгиева. Те допринасят както за повишаване качеството на учебната работа, така и за обогатяването на материалната база. Училището става средищно и в него се обучават ученици от съседните села Кръшно, Маково, Миладиновци, Росина, Кошничари.

           Демографският срив и общата икономическа криза се отразяват на броя на учениците през последните години.  Част от тях напускат заедно с родителите си страната.

           Въпреки проблемите и трудностите в училището работят педагогически специалисти с висше образование, дългогодишен и богат опит и желание за развиване в съвременните условия. Училището показва много добри резултати и е на едно от челните места сред училищата в селските райони на Община Търговище. Стилът на работа и професионализмът на учителите правят училището в с. Дралфа притегателен център . То е мястото, където учениците учат с желание, развиват потенциала си и се подготвят за следващите стъпки в живота си, а техните родители намират сигурност, спокойствие и качествено образование за своите деца.