image

Страница 3

2022 / 2023

 

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“ 2023/2024 ГОДИНА

ОЧАКВАМЕ ЖЕЛАЕЩИ ВЪНШНИ ЛЕКТОРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА ПО ПОСОЧЕНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Във връзка с организацията на извънкласните дейности за учебната 2023-2024 година,
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дралфа сформира групи по:
Модул I „Изкуства“
1.Направление музикално изкуство:
-Вокална група за изпълнение на народна песен /възрастова група I-IV клас/;

Направление театрално изкуство:

- Театрална трупа - възрастова група I-IV клас;


Модул II „Спорт“
1.Възрастова група V-VII клас – отбор по футбол;

2. Възрастова група V-VII клас – отбор по волейбол:

2021 / 2022

 

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Във връзка с организацията на извънкласните дейности за учебната 2022-2023 година,
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дралфа сформира групи по:
Модул I „Изкуства“
1.Направление музикално изкуство:
-Вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен /възрастова група I-IV клас/;

Направление театрално изкуство:

- Театрална трупа - възрастова група I-IV клас;


Модул II „Спорт“
1.Възрастова група V-VII клас – футбол;

2. Възрастова група V-VII клас – баскетбол:

2020 / 2021