image

Страница 6

 !!!  В ПЕРИОДА 19.10 - 25.10.2020 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО НЯМА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19.

  !!! В ПЕРИОДА 12.10 - 18.10.2020 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО НЯМА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19.

 !!! В ПЕРИОДА 05.10 - 11.10.2020 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО НЯМА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19.

 !!! В ПЕРИОДА 28.09 - 04.10.2020 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО НЯМА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19.

!!!  В ПЕРИОДА 21.09. - 27.09.2020 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО НЯМА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19.

!!!  В ПЕРИОДА 15.09. - 21.09.2020 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО НЯМА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19.

 

                                                   БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА