image

Страница 6

 

!!!  В ПЕРИОДА 15.09. - 21.09.2020 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО НЯМА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19.