image

Страница 5

ПРЕДСТОЯЩИ КВАЛИФИКАЦИИ

 

 06.06 - 08.06.2022 г.

В гр. Русе ще се проведе квалификационен курс по проект "Образование за утрешния ден" с участник Фатме Хасанова на тема "Кодиране на блоков език за програмиране – Scrach, Blocкly, Коду"

 21.05 - 22.05.2022 г.

В изпълнение на плана за квалификация на педагогическите специалисти  за учебната 2021-2022г. в х-л "Естрея Палас и Резидънс", к-с "Св. Св. Константин и Елена" ще се проведе обучение на 9 педагогически специалисти от училището на тема "Проектно-базирано обучение с интегриране на информационните технологии".

                        Обучителната организация ангажирана с провеждането на обучението е РААБЕ.